• Pondělí 07:00 - 12:00
  • Úterý 07:00 - 12:00
  • Středa 11:00 - 16:00
  • Čtvrtek 07:00 - 12:00
  • Pátek 07:00 - 12:00

Tel. 596 425 525

- - -     Objednání návštěvy  - - -
pracovně lékařské služby

Závodní prevence

Ordinace má smluvní vztah pro tyto podniky:

Organizace preventivních prohlídek pro závodní preventivní péči:

Na preventivní-vstupní prohlídku donesou výpis ze zdrav. dokumentace + ranní moč + tiskopis podniku, na kterém je uvedeno jakou práci bude pracovník  vykonávat + vyznačená jednotlivá rizika(každý podnik má toto nařízenou Krajskou hygienickou stanici).

Platba za dané prohlídky je podle smluvních platebních podmínek s danými podniky.

Preventivní prohlídky se provádějí v době:

Registrovaní pacienti:

Ranní moč + nalačno - odběry krve se provádějí dle zdravotního řádu, co 2 roky po 40.roku.

Na prohlídky jsou pracovníci objednáváni zaměstnavatelem předem podle harmonogramu - neobjednaní pacienti můžou být v daný den odmítnuti při překročení limitu

Zvláštní podmínky pro řidiče AWT a.s. a AWT Rekultivace a.s.:

Při vstupní prohlídce se požaduje vyšetřen psychologické(fotokopie).

Pacienti jsou odesíláni na další vyšetření do Karvinské hornické nemocnice a.s.(jedná se o rtg, reopletyzmografie + chladový test, ORL, EMG, oční případně další vyšetření, která jsou nutná před nástupem do zaměstnání).